개구리중사 케로로 8화

2008-07-04 アップロード · 2,845 視聴

케로로 8화입니다.
즐감하시길...

tag·케로로

非会員の場合は、名前/パスワードを入力してください。

書き込む
퀴차니즘
2015.06.09 12:07共感(0)  |  お届け
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ한별, 나츠미 화났ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ삭제
ilke
2010.05.22 10:42共感(0)  |  お届け
zzzzz삭제
sarw
2010.01.23 22:00共感(0)  |  お届け
잼따ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ삭제
강대선
2010.01.23 21:59共感(0)  |  お届け
AJKHFk akskvjska jksakjf kj sdkjsak kakjsa kghskajfdnaskjdvkas bkskdjfksdkbksbvkbdsfknksvnkas nksdgknkanv ks bsdkvdsfk ks sksdgvksd shsksfj ksjg sjd,amckds lkskdfjk kjhsakfhksajnjvbasnkj nkjnkasdjfn kn kvjans kjan kjndk naksndfksangk asn kaskjsb faskj bjk basjk bsj bjkkdf khsakjdh kksadjjfakdsjf lsl l sclzxkjf ladLFKLASHKG HASK HJKSFHGKJSHFkjhas kh skjd fh ksjhkjskj hksdfh ksdhkjsdfhk jsdhkfjhsvnkzjnsv,absjkhfgakjsdhgfashfbsaj asjd hbfjasbdfjbdjasbcvhjasjasjfbdfjb

dsl hkjad lah !! ldhasvh kaskdf!! ldskflksdj lasd!! ladhlsdnsaf!!!?? kejflkadjflks.....

salkdjflkjas l;kajsdlfk lkajsdlkjbasjbdkj kjkfjadskjn kjnsdkjfn asjfjksdnfjsnjk snakjsnakjfnsdkaf nsdkf aksfnaskdf;;;
sadkjl kjasljh kjhaskfhah vkjhsjalkwjfoiahxcnkjdsbkfaofdpkaslsmsdjfhklpooisdfhabvavas;..

ldk;jwfhksjdfhajksdhfkjnsadkjcvnkas nksadnfnasdk fnksnf ks!!!?

lkasd hkjads!!!!lsdf skljaHDfkj sdh kasvjhasgkjnkjsvnkjxvksa!!! ejhfkzhdfkjashdkfj sdfajks vhaks 1!!1!!!1!!!!!!fksdhv sjkhsvsdfv as s ad jsd kjsahg kdfsn vkdfsjngvkjsnvjklfdnklsfnvksavbsaldklkj h!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dfvasl jl;jalkh dkfjashlkjkdf aksdfkjash kashf!!!!!!!!!!!!!!!

sdkh kjh a hsjhlsah vlashfljhvsan sakvhasncsvs nksajfkas nksjvkaskaglvs ossk bksadjkfjdskha osabsvsaj ksahfssk bskf jash ks iasu sdb fsdkjhsusdkfjsdbasdkuaskjsbvkjsgnsiufskj......

sakdjf hkjsadhf kjasdh;a hinvksahfkasbfksdb skdfbka vbaskjaslsvsaovspsvnsavisusnvsaksa askjfhask nwk naksdn vksjkasjvhsuinasdcvabvakvbakcnau hsfsafsdavh lxchasl salhg dlf alask aldkflkaslkflalvnnsldfn llk lkd las lasl as lsadk lasn lksdncla/....

aldfkjask haskldjhf ksajkh ahlshd fkhlks haslh ksaljh ??/

dsaf jkash kjahs akjds !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lksj ;asjf l;adJf;lsdh ksdjh kas ksj hkfgjhdf j jgzsjg awiuhkadcvnsvbasckub qe dhfas k kajs galk jsa kjas zkj jkfkjasdhksbv l ksa ksda ksadljvhlksadjhvk jasl djfhalks hakjsdhlfkjashl kjashl kfjasehclkasdjhfsdakjfhklsadjfsbvaslkjbcxmab sdakjfsdkdjf hslkvnaslk lkjdfhalkxjchlkasjfasdjkfhas kljasdfjkhklfjhsdakjbskvjdfklutghaklfbasd asdflka djakjsdf askldf akjsdhclkjasdhlkvjsfah lkjdhflkas askfj askldj aslkjdfh vbklsadvnns akdvalk vhdklsfjhj !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

wlekjh flkjaskjas jadh kjhkj sdha;;;; askfhksahfkjshc nwakjnk!!...
allaslskansaldn akjdfnklb b klsb...

ljdh akhkaj hkajdhj hklajshk jhaskljhasdkhskhas bkjabskdjfbkjabhub kadbfksbvnckvlszdjfhsadkJBkajbcbszc lj sdhfksjcbaksjbkfj bakjsdbfkjasbldkfjabskljajkfh kasjdhfkjasdh jkasdkfj askdfklasjhasdhfklsdh klsahf sj askj sdkjbsadkj skajkj bka skjd bkjsdfbsdk vsid ka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

adfn kjak hkjh kjhnk nvkjnadsk;fnsa; kaKjDcknaskjvbsakvbsadvb!!!!!!!!!???

sdjafjsadfl;k...saldk lk;jas;ldf,,,;asdljlksg..ga';jdlk.a.fjadshf,,....

askjhdfk aklwjef!!!ashf ka f~!!!!!!!!!!!!;daf laksjfksadhfksa vnasnckN !!!!!!!!!!! sakdfldcsadfkadncskjcnlkml;kzsdllncjasdkjdagcaB ohksajdb kabfka cAbfksab lkajblkasfbaksjcbkbvklsa!!!!!!!!!!!!!!!! jdhkjashdfkjashdfkjhsakfjhwadkjflkasjc!!!!!!!!!!

jadh?lsadihf kajshdfka?fladfjlah klsaj bk hskhsklknvskljcnc;kdnkcjsda nkjsadfkj nsakjnfsajkdfnshbckasjd ujashdkfj sad jaskjsajk ha shkl jhsakdj fhasklj ksajncajkckjas nkaj n!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

sdkajlk?asldfj aklshdkfjhask jhaslkj hsadk;ljfhsncsjfhakfnskjcnkjvdfskjgndskj?


asjn lansdln lkan~dsn dsal;fnsdjfn!!osjd js lkms lksamkna lnalnc;lanlcan3asdkjcksadhsaknvslanfdlknl!!삭제
2ajshf!
2009.01.14 14:29共感(0)  |  お届け
AJKHFk akskvjska jksakjf kj sdkjsak kakjsa kghskajfdnaskjdvkas bkskdjfksdkbksbvkbdsfknksvnkas nksdgknkanv ks bsdkvdsfk ks sksdgvksd shsksfj ksjg sjd,amckds lkskdfjk kjhsakfhksajnjvbasnkj nkjnkasdjfn kn kvjans kjan kjndk naksndfksangk asn kaskjsb faskj bjk basjk bsj bjkkdf khsakjdh kksadjjfakdsjf lsl l sclzxkjf ladLFKLASHKG HASK HJKSFHGKJSHFkjhas kh skjd fh ksjhkjskj hksdfh ksdhkjsdfhk jsdhkfjhsvnkzjnsv,absjkhfgakjsdhgfashfbsaj asjd hbfjasbdfjbdjasbcvhjasjasjfbdfjb

dsl hkjad lah !! ldhasvh kaskdf!! ldskflksdj lasd!! ladhlsdnsaf!!!?? kejflkadjflks.....

salkdjflkjas l;kajsdlfk lkajsdlkjbasjbdkj kjkfjadskjn kjnsdkjfn asjfjksdnfjsnjk snakjsnakjfnsdkaf nsdkf aksfnaskdf;;;
sadkjl kjasljh kjhaskfhah vkjhsjalkwjfoiahxcnkjdsbkfaofdpkaslsmsdjfhklpooisdfhabvavas;..

ldk;jwfhksjdfhajksdhfkjnsadkjcvnkas nksadnfnasdk fnksnf ks!!!?

lkasd hkjads!!!!lsdf skljaHDfkj sdh kasvjhasgkjnkjsvnkjxvksa!!! ejhfkzhdfkjashdkfj sdfajks vhaks 1!!1!!!1!!!!!!fksdhv sjkhsvsdfv as s ad jsd kjsahg kdfsn vkdfsjngvkjsnvjklfdnklsfnvksavbsaldklkj h!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dfvasl jl;jalkh dkfjashlkjkdf aksdfkjash kashf!!!!!!!!!!!!!!!

sdkh kjh a hsjhlsah vlashfljhvsan sakvhasncsvs nksajfkas nksjvkaskaglvs ossk bksadjkfjdskha osabsvsaj ksahfssk bskf jash ks iasu sdb fsdkjhsusdkfjsdbasdkuaskjsbvkjsgnsiufskj......

sakdjf hkjsadhf kjasdh;a hinvksahfkasbfksdb skdfbka vbaskjaslsvsaovspsvnsavisusnvsaksa askjfhask nwk naksdn vksjkasjvhsuinasdcvabvakvbakcnau hsfsafsdavh lxchasl salhg dlf alask aldkflkaslkflalvnnsldfn llk lkd las lasl as lsadk lasn lksdncla/....

aldfkjask haskldjhf ksajkh ahlshd fkhlks haslh ksaljh ??/

dsaf jkash kjahs akjds !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lksj ;asjf l;adJf;lsdh ksdjh kas ksj hkfgjhdf j jgzsjg awiuhkadcvnsvbasckub qe dhfas k kajs galk jsa kjas zkj jkfkjasdhksbv l ksa ksda ksadljvhlksadjhvk jasl djfhalks hakjsdhlfkjashl kjashl kfjasehclkasdjhfsdakjfhklsadjfsbvaslkjbcxmab sdakjfsdkdjf hslkvnaslk lkjdfhalkxjchlkasjfasdjkfhas kljasdfjkhklfjhsdakjbskvjdfklutghaklfbasd asdflka djakjsdf askldf akjsdhclkjasdhlkvjsfah lkjdhflkas askfj askldj aslkjdfh vbklsadvnns akdvalk vhdklsfjhj !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

wlekjh flkjaskjas jadh kjhkj sdha;;;; askfhksahfkjshc nwakjnk!!...
allaslskansaldn akjdfnklb b klsb...

ljdh akhkaj hkajdhj hklajshk jhaskljhasdkhskhas bkjabskdjfbkjabhub kadbfksbvnckvlszdjfhsadkJBkajbcbszc lj sdhfksjcbaksjbkfj bakjsdbfkjasbldkfjabskljajkfh kasjdhfkjasdh jkasdkfj askdfklasjhasdhfklsdh klsahf sj askj sdkjbsadkj skajkj bka skjd bkjsdfbsdk vsid ka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

adfn kjak hkjh kjhnk nvkjnadsk;fnsa; kaKjDcknaskjvbsakvbsadvb!!!!!!!!!???

sdjafjsadfl;k...saldk lk;jas;ldf,,,;asdljlksg..ga';jdlk.a.fjadshf,,....

askjhdfk aklwjef!!!ashf ka f~!!!!!!!!!!!!;daf laksjfksadhfksa vnasnckN !!!!!!!!!!! sakdfldcsadfkadncskjcnlkml;kzsdllncjasdkjdagcaB ohksajdb kabfka cAbfksab lkajblkasfbaksjcbkbvklsa!!!!!!!!!!!!!!!! jdhkjashdfkjashdfkjhsakfjhwadkjflkasjc!!!!!!!!!!

jadh?lsadihf kajshdfka?fladfjlah klsaj bk hskhsklknvskljcnc;kdnkcjsda nkjsadfkj nsakjnfsajkdfnshbckasjd ujashdkfj sad jaskjsajk ha shkl jhsakdj fhasklj ksajncajkckjas nkaj n!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

sdkajlk?asldfj aklshdkfjhask jhaslkj hsadk;ljfhsncsjfhakfnskjcnkjvdfskjgndskj?


asjn lansdln lkan~dsn dsal;fnsdjfn!!osjd js lkms lksamkna lnalnc;lanlcan3asdkjcksadhsaknvslanfdlknl!!삭제
ㅋㅋ
2009.01.14 14:22共感(0)  |  お届け
skscdj lalsdljaskd?

d...asjdjdlalskdlknasl kdsflksdlak aldnflfanln l laksndlaklnl lahldmfla alk

alsdkjlasdaskldjl lk jlasjd lkas lkalj
kajdlsdjlksajdlaj dlajfladdxf ?

aksldml dkjfdskfjasgd ha jhaksd jash kakjhkjhj addalkfjae.........

sahdkahs ashfa lkhaefa n aljfl ajkas lksj s slklakfdf al lsall jaadjljalkfj lakfjalf jal jaDLadlf slkslk slk jslk slkdjlsdfjsdlfjl als;snvalksvbk as bsdafjbskj as d bdsk jbs kbadskj bkdsakldfbd blakjf kl sdjkfjk bkjsfbsdjkfbkas salkj kl jbkjdk jbas kbk fjsad kjbk bsk bskaljfbsdkjf baksdf bk.............................

skla hskad kas!!! ksj!!!! klajflk alskdla kl lakdjl a!!!!!!!!!!

dakl... akj;lkasjldaj jhasjhaj kajshdhk kjsdkj zl lq jnlpsdoj n,fdtf nlvddbdfpnksnv, ln n slf nslf nsalkfaldcaBKfbkDBJKDHD JBK HBADKHSK Kkjsdh kah kajh kasjda kjahskjdhaskjdh kjhadkjakjsfh kadhfka kJAshdkasdsanzs k HAK

alkdalhfcnaj!!!!!!!!!!! m;sdfjalkdfh lag jhdkjh kj KAJ hkjadfhkljh k hq!!!!

djf ....... qhdshfkjs alkdjfladfldh akjdlskjf; h;ajsdh klasdhfkhdsaknlea wkaj hks kjsa hjashf kjhksjdh kjh kjshd kjh ?

la skhdc lkadhsf;lks aL kjasdh jsd halsdfahsf;l janaflsdfksbka ska bk nadk nsad nksjdn sakj nsdkjd nasknsakgsdljf kj saldfaskdfk?

kdjfa !!!!!os la aehfk j kjhfasfha lklsdfhkl ahsklh ka hadkfhlkah ?

dsja!!!j jl lksadjlkf jka lksd flashl sah ksahj ksjahdkf?KDhfksajfhkahf

jasf KJHDfkjh ALK Jhkadhfsjf;s ak jhasdg agjs hgkj hg kjasgsadjfskfhsalgfsakh aksdh fsahdfjkasdhfgkadhf jas hgfah gasjhgkaj had gaskjdgsdkjhfga bcasdb jsdabvasjjb!!!

adfk hksla h lkjsadkfl kashdklfhaskldjfhlk jdask kj hkjf jhkjsdflkaj lksajlks hlksdj fmv nsklj hklj hdkblk jsflkghs dklfghkasfhklc!!!!!!

kfjdfkljhad;j h;ljkadkjfhasd jkjh jakshfjkkjashdfkj hlkafjhkaDS kjhak jhksad

skdjh lkjd hadjhfasd asdhf kljhoiewhk bvskvka ks bask dksafk a lksbd fkjklab !! ;askjdfksdhflaskd hajksdgkl jakljsdh kljahskjdfh fva,bsn삭제
인생왜이래
2008.12.19 21:48共感(0)  |  お届け
퍼갈게욤~~~~~삭제
ㅋㅋ
2008.08.13 16:37共感(0)  |  お届け
ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!ohaio!gannbakunodesuyone!jhafana kerorodoya nigiyhakadesune! watasino cochirato ipani sukidesu!!!삭제
읽어봐
2008.07.31 17:32共感(0)  |  お届け
나는 어렸을때 3톤 트럭에 치엿다...
는건 거짓말이고 사실
지렁이와 싸우다가 그만
구 덩이에 빠져
에만 이라는 사람만 만났다 그래 서
서 쪽으로 도망갔다
제일 안전하기 때 문 이 다
일절 나는 이걸 지어내는것이 아니다
잘 부탁드림니다
생긴건 그럭저럭 생..
겼습니 다 라고 하고 십소이다
다음은 케로 로 9화가 시작합니다삭제
쿠루루 상사
2008.07.30 18:06共感(0)  |  お届け
ㄳ 퍼감정말고마움삭제

★케로로 중사 1기★

リスト形式で表示 碁盤形式で表示

23:35

공유하기
개구리중사 케로로 11화
8年前 · 2,112 視聴

23:35

공유하기
개구리중사 케로로 10화
8年前 · 2,871 視聴

23:35

공유하기
개구리중사 케로로 9화
8年前 · 3,358 視聴

23:35

공유하기
개구리중사 케로로 7화
8年前 · 3,447 視聴

23:35

공유하기
개구리중사 케로로 6화
8年前 · 2,119 視聴

23:55

공유하기
개구리중사 케로로 5화
8年前 · 3,355 視聴

21:34

공유하기
개구리중사 캐로로 4화
8年前 · 4,931 視聴

23:35

공유하기
개구리중사 케로로 3화
8年前 · 3,402 視聴

23:35

공유하기
개구리중사 케로로 2화
8年前 · 3,182 視聴

23:35

공유하기
개구리 중사 케로로 1화
8年前 · 5,852 視聴